Gebelik Döneminde Sorunlar

Bazı gebelikler, annenin ya da çocuğun, bazen ikisinin de yaşamı yönünden tehlikeli olabilir. Tehlikeli durumlarda he­kim tarafından tıbbi düşük (kürtaj) denilen yolla gebelik sonlandırılabilir. Gebeliğin sağlıklı olarak sürmesi, aşağıda sıralanan durumlara uyulmasına bağlıdır.

Aşağıdaki durumların bazılarında gebelikten kaçınılması, bazılırın da gebenin hekim tarafından dikkatli bir şekil­de izlenmesi gerekir:

* 18-35 yaşların dışındaki yaşlarda gebe kalmak ve çok kısa boylu (1,5 metreden kısa) olmak,

* Dördüncü gebelikten sonra gebe kalmak,

* İkf gebelik arasında iki yıldan az süre olduğu hâlde gebe kalmak,

* Daha önce ölü ya da sakat çocuk doğurmuş olmak,

* Tüberküloz, kalp, damar, böbrek, yüksek tansiyon ve şeker gibi hastalık geçirmek,

* Karın bölgesindeki organlarla ilgili ameliyat geçirmiş olmak,

* İkiz, üçüz gibi çoklu doğum yapmış olmak,

* Sosyoekonomik koşulların ve annenin eğitim düzeyinin düşük olması.

Önceden sezeryanla çocuk sahibi olunmuşsa sonraki doğumda sorun yaşanabilir.

Annenin kanının Rh (-), babanın kanının Rh (+) olması durumu bilinerek önlem alınabilir.

/Embriyonun çok hızlı geliştiği gebeliğin ilk üç ayında röntgen filmi çektirilmesi, yüksek enerjili ışınların (radyasyo­nun) yoğun olduğu yerlerde bulunulması, embriyoda doğumsal bozukluklar ve sakatlık oluşturabilir.

/Annenin, özellikle gebeliğin ilk üç ayında toksoplazmozis, kızamıkçık gibi bir hastalık geçirmesi, ölü ya da sakat doğuma neden olabilir. Bu durumdaki gebenin tıbbi düşük yapması gerekir.

Yanıtla