Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Yararlanır?

Fiili hizmet süresi zammı ağır ve çeşitli riskleri bulunan işlerde çalışan kişilere, prim günlerine yapılan eklemeleri kapsamaktadır. Çalışanlara erken emekli olması konusunda yardımcı olur. Yıpranma payı olarak da bilinmektedir. Birçok meslek dalı fiili hizmet süresi zammı kapsamına girmektedir. Örnek verilecek olursa; yeraltı işlerinde çalışan işçiler, cam fabrikaları ve atölyelerinde çalışanlar, demir çelik fabrikası elemanları, çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikalarında çalışanlar, termik santrallerde çalışan işçiler, TBMM görevlileri, itfaiye işlerinde görevli olanlar, radyoaktif maddelerin kullanımı ile ilgili yapılan işlerde çalışanlar, emniyet teşkilatı görevlileri, su altında çalışan görevliler ve son olarak basın yayın işlerinde görevli olan kişiler örnek verilebilir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nasıl Uygulanır?

Devlet tarafından verilen fiili hizmet süresi zammı meslek grupları için farklı olarak uygulanmaktadır. Yapılan işlerin ağırlığı ve riskli olması durumuna bağlı olarak her meslek dalı için, fiili hizmet süresi zammı farklı oranlarda hesaplanır. Aynı şekilde eklenecek prim gün sayısı da mesleklere göre farklı olmaktadır. Aynı sektörde çalışan ancak farklı işleri gören kişiler için de eklenecek olan prim gün sayısında da farklılıklar görülmektedir. Yıpranma payı yüksek olan meslekler için, fiili hizmet süresi zammı oldukça avantajlıdır. Bu süre 60,90 ve 180 olarak eklenmektedir. Mesleklerin yapılış şartları, prim gün sayısına etki etmektedir.

Fiili Hizmet Süresi Zammının Emekliliğe Etkisi Nedir?

Fiili hizmet süresi zammı meslek grupları için farklı olarak uygulanması, emekliliğin erkene alınması gibi bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Ağır işlerde hizmet veren ve çalışan kişilerin erken emekli olması ve çalışma kaynaklı olarak çok fazla yıpranmaması için bu sistem uygulanmaktadır. Fiili hizmet zammı kapsamında, emekli yaşından düşürülecek gün sayısı 3 yıl 1080 günü geçmemektedir. Ancak su altında ve yer altında çalışan işçiler için bu durum söz konusu olmamaktadır. Fiili hizmet süresi zammının her meslek grubu için farklı uygulanması, emeklilik yaşından düşürülen süre hakkında net bir şey söylemeye imkân vermemektedir. İşçilerin işe giriş tarihleri, yaşları ve fiili hizmete tâbi çalışma süreleri hesaplanarak, fiili hizmet süresi zammı oranlarının emekliliğe olan etkisi hesaplanmaktadır.

Yanıtla