Emlak Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul satış sözleşmesi, emlak alım satım işlemlerinde alıcı ile satıcı arasında düzenlenen ve imzalanan bir tür belgedir. Bu sözleşme ile gayrimenkulün satışı garanti altına alınmıştır. Sözleşmeler yapmak, gelecekteki ticaret sorunlarını önlemek için çok önemlidir. İleride tapu sicil memuru önünde resmi olarak yapılması gereken gayrimenkul satış sözleşmesi taahhüt edilir. Bu nedenle gayrimenkul sözleşmesinin satış vaadinin belirli bir taslağa göre hazırlanması ve taraflarca noter huzurunda imzalanması gerekmektedir.

emlak sozlesmesi

Gayrimenkul satış sözleşmesinin geçerlilik kazanması için satış bedelinin sözleşmede yer alması gerekmektedir. Gayrimenkul satış sözleşmesinde öncelikle; gayrimenkulün türü, bulunduğu yerin açık adresi ve sözleşmeyi yapan  alıcı ve satıcının bilgileri. Daha sonra satış şartları maddelere yazılır. Bu koşullar, alıcının gayrimenkul için satıcıya ödemeyi kabul ettiği tutar, alıcıdan satış bedeli karşılığında aldığı depozito, satış bedelinin ödenme şekli gibi detayları içermektedir. Taraflar satış bedelinin bir kısmını peşin, kalan kısmını taksitle ödemeyi kabul etmişlerse, peşinat, taksit süresi ve taksit tutarının da sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin hukuki geçerliliğini korumak için sözleşme esaslarında yapılacak her türlü değişikliğin resmi olarak yapılması gerekmektedir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde Bulunması Gereken Maddeler

1. Sözleşmenin Konusu

Satışı yapılacak taşınmazın il, ilçe, köy, harita, ada, parsel ve mıntıkası açıkça belirtilerek satış işlemi olduğu bilgisi verilir. Burada ayrıca satılacak gayrimenkulün kime kayıtlı ve tescilli olduğu bilgisi de yer almalıdır.

2. Taraflar

Sözleşmenin ikinci maddesi taraflar hakkında bilgi içermelidir. İşte satıcının ve alıcının isimleri ve soyadları. Ek olarak, her iki tarafın adresleri de dahil edilmelidir.

3.Gayrimenkulün Satış Bilgisi ve Ödeme Planı

– İstenilen şekilde ödeme yapılmadığı zaman uygulanacak olan faiz
– Ödemenin ne şekilde  yapılacağı (nakit, taksitle ya da bir kısmı nakit bir kısmı taksitle olacak şekilde tüm detayları bulunur )
– Taksitle ödenecekse gecikme faizi
– Toplam satış bedeli

4.Tapu devri

Yukarıda belirtildiği gibi belirlenen satış bedelinin gayrimenkul sahipliği resmi Mülkte rehin ve ipotek bulunmadığına dair kanıt

5.Sözleşmenin devredilmesi

Bu bölümde emlak satış sözleşmesine uyulacağı ve üçüncü kişilere devredilmeyeceği bildirilmelidir.

6.Sözleşmenin feshi

Satıcı, alıcının sözleşmeye uymaması ve ödemeleri istenilen şekilde yapmaması durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

7.Harç ve masraflar

Bu bölümde tapunun vergiler ve harçlar gibi tüm masraflarını hangi tarafa ödeyeceği bilgisi verilmelidir. Burada verilen bilgilere göre ödemelerin adı geçen tarafça yapılması çok önemlidir.

8.Sözleşmenin tapuya şerh edilmesi

Fon lehine sözleşmeden doğan alım, ön alım ve geri alım haklarının tapu siciline şerh edilmesi, gayrimenkul satış sözleşmeleri, karşılığında inşaat sözleşmeleri gibi fon lehine hak sağlayan sözleşmelerin tapu siciline şerh edilmesi zorunludur. Konut ve hasılat paylaşımı sözleşmeleri ve rehinli alacakların serbest dereceye taşınması hakları. Söz konusu sözleşmelerin karşı tarafı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve iştirakleri ise bu sözleşmelerin tapu siciline şerh edilmesi zorunlu değildir.

9.Tebligat adresleri

Tarafların adreslerini açıkça yazmaları gerektiğinden ilk maddede bahsetmiştik. Bu yazıda bu adreslerin bildirim adresi olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Adres değişikliği olması ve tarafların bunu yazılı olarak bildirmemeleri halinde sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat kabul edilmiş sayılır.

10.İhtilafların çözümü

Ortaya çıkacak ihtilafları hangi mahkemelerin ve icra dairelerinin takip edeceğine dair bilgiler içerir. Satış vaadi sözleşmesi örneğinin son bölümünde tarih ve imzalar yer almalıdır.

 

Yanıtla