Dağıtımı Panoları

Atölye, fabrika, iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımın gerçekleştirildiği panolardır. Bina tipi trafo merkezi kullanım alanlarında trafo alçak gerilim çıkışı direkt bir şekilde ana dağıtım panosuna geldikten sonra Tali olarak oluşturulan panoları enerji dağıtımı gerçekleştirilir. Direk tipi trafo merkezli kullanım alanlarında ölçüm panosundan gelen enerjinin ana dağıtım merkezine girişi yapılır. Oradan da Tali dağıtım panolarına yerden çıkış gerçekleştirilir.

Trafonun bulunmadığı işyerlerinde ana kofradan üretilmekte olan enerji dağıtım panolarına giriş yapılır ve oradan da tesise enerji dağıtımı gerçekleştirilir. Panoya iletilen enerjinin bir tek panoda kontrol edilme imkanı tanıması gibi bir özelliği mevcuttur. Büyük tesislerde kompanzasyon pornoları ile birlikte montaj edilmektedir.

Ana Dağıtım Pano Boyutları

Ana dağıtım panolarının boyutları genel itibariyle kullanılacak tesis büyüklüğüne yani tesisin kuvvetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Tesis gücü ne kadar artarsa şalter ve bara boyutları da büyüyecektir. Bu nedenle panoların boyutları da büyümektedir. Ana dağıtım pano yükseklikleri 200 cm ile 210 cm arasında değişiklik göstermektedir.

Pano derinlikleri en az 40 cm olmak üzere 50, 60, 70, 80, 90 cm gibi ölçülerde olabilmektedir. Pano genişlikleri ise kullanılacak tesisin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Bir atölyenin ana dağıtım ve kompanzasyon panoları beraber görülmektedir. Tesisin ana şalteri görüldüğü için 630 amper compack şalter olarak bilinmektedir. Bu tesisin 7 tane çakı şalteri 1 adet kampanzasyon compact strateji bulunduğu bilinir.

Ana Dağıtım Pano Özelikleri

Ana dağıtım pano uygulaması amacıyla 40x40x4 mm köşebent ya da aynı şekilde profil demir kullanılmaktadır. Panolar ile ilgili kullanılan DKP sacın kalınlığı ise en az 2mm olmak zorundadır. Pano acı üzerine mekanik etki uygulayacak şalter ve kumanda sistemi yerleştirilecek ise saç kalınlığı 3 mm gibi ölçülerde seçilmesi isabetli bir karar olacaktır. Ana dağıtım panoları 1600 kva’a kadar standart olarak TS3367 ve IEC 439’a kadar üretimi gerçekleştirilir.

Ana dağıtım panolarının kullanılacağı iş yerine göre özellikleri de değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle de su, kuyu pompaları gibi alanlarda harici özelliklere sahip ölçüm panoları, Dağıtım panoları ve kompanzasyon panoları birlikte tesis edilmektedir. Küçük alanlarda elektrik sayaçlı ana dağıtım panoları kompanzasyon panosu birlikte ölçülendirilir. Eski yönetmeliklere uygun yapılmış testislerde de elektrik sayaçları ana dağıtım panoları ve kompanzasyon panoları birlikte değerlendirilir.

Ana dağıtım panosu bağlantı şeması olarak da incelendiğinde enerji girişi ve çıkışı gibi alt taraflardan kablolar ile gerçekleştirilmektedir. Ana şalter çıkışları ise baralar ile yerine getirilmektedir. baralara 3 adet ölçü aleti için akım trafosu ve reaktif güç rölesi için 1 adet akım trafoları montajlanır.

Ana Dağıtım Pano Malzemeleri

Ana Dağıtım panoları sistemlerinde uygulanılan ürünler genel itibariyle akım trafoları, şalterler, baralar, mesnet izolatörleri ve pano için gereksinim priz lambalarıdır.

Baralar

Ana dağıtım panolarında ana şalter çıkışları ve bazen de girişleri dikdörtgen kesitli bakır paralarla gerçekleştirilmektedir. Ya da atölyenin kuvvetine göre bara boyutları değişiklik gösterebilmektedir.

Yük Şalteri

3 şalteri genel itibari ile kesicisi ya da sözcükleri birbirinden ayırmak amacıyla kullanılan bir sistemdir. 100’lük kesicileri bıçaklı sigorta ile beraber kullanıldığı için şalter ve devre koruma elemanları olarak da adlandırılmaktadır.

Kompakt Şalter

Dağıtım panoları konusunda ana giriş ve çıkış arterleri olarak kullanım alanı mevcuttur.

Açık Tip Otomatik Şalter

Büyük tesis uygulamalarında kumanda etme özellikleri olduğu için kullanılmaktadır.

Akım Trafoları

Ana dağıtım merkezinde ana şalter çıkış barlarına montaj edilmek suretiyle kullanılmaktadır.  Fonksiyonları genel itibari ile reaktif güç rölesi, ampermetre, multimetre ya da benzeri ekipmanlara dönüştürme oranına göre akım sağlama özelliği mevcuttur. Baralı ya da barasız tipte montajı yapılmaktadır.

Ürünler için https://www.ponismetal.com.tr/saha-dagitim-elektrik-panolari sitesini tercih edebilirsiniz.

Yanıtla