Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan ilköğretime kadar olan kısımdır. Bu döneme kadar çocuk hep ailesiyle birliktedir ve onlardan destek almaktadır. Fakat yaşı geldiğinde sosyal hayata atılmasını sağlayacak hayatın anne ve babadan ayrı girecek yabancı insanlarla tanışmasını kolaylaştıracak ve onu hayata hazırlayacak bir okul öncesi eğitim dönemine ihtiyaç duyar.

eğitim

eğitim

Nasıl Bir Eğitim Modeli Oluşturulmalıdır?

Okul öncesi dönem insan yaşamında temellerin atıldığı bir evredir. Çocuğun sağlığı ve beslenme düzeni bu zamanda özellikle sevgi ve şefkatle kazandırılmaya çalışılır. Sosyal ve fiziksel ortam ile çocuğun gelişimine katkıda bulunulur. Bu dönemde öğrendikleri ve yaşadıkları gelecek hayatına çocuğu daha hazır bir duruma getirmiş olur. Kimliğinin oluşmasında da önemli bir evre konumundadır.

Bu dönemde verilen eğitim onun ilerde nasıl biri olacağının temellerinin atılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu dönem için vurgulanması gereken bir başka konu da çocuğun bu dönemde ki gelişim özellikleridir. Çocuk psikolojisi ve gelişimi ile ilgili olarak, çeşitli teorilerin ortaya koyduğu görüşler, bu dönemin büyüme ve gelişme özelliklerinin kendine özgü olduğunu bu nedenle alınan eğitimin genel ve bireysel özellikleri dikkate alarak yapılması gerekmektedir.

okul öncesi

okul öncesi

Eğer bu eğitim içerisinde çocuğun özellikleri dikkate alınmadan bir model oluşturulur ve uygulanırsa potansiyel düzeyde bir zayıflık ve yanlış uygulamadan dolayı çocukta yanlış eğitimin uygulanmış olması kaçınılmazdır.

Yanıtla