Rutubeti Nedir ve Önlemek Mümkün müdür?

Deniz kıyısı kentlerin ve eski binaların sürekli boğuştuğu en önemli problemlerden birisi rutubettir. Rutubet teknik olarak ev dışı alanlardan ev içi duvarlarına su sızması ya da içerdeki nemin yüksek olması ve duvarların soğuk olmasından kaynaklanır. Ev içerisinde rutubet en soğuk alanlarda kendini belli eder ve önlem alınmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda duvarın çimentoyu gösterecek kadar dökülmesine yol açar.

rutubet

rutubet

Görsel açıdan oldukça itici olur. Evdeki eşyalar zaman içinde şişmeye yani su çekmeye başlar. Tüm bu zararlar bir yana hane bireylerinin rutubetli evlerde uzun yıllar bulunmaları, astım gibi solunum temelli sağlık problemlerini yaşamalarına sebep olur.

Rutubeti Önlemenin Yolları Nelerdir?

Yeni başlayan rutubetler kökünden çözülmeye müsaittir. Hızlı bir bakım ve gerekli mantolama ile direkt çözümlenebilir. Ancak uzun yıllar boyunca rutubetten çürümüş duvarların mantolanması gibi önlemler işlevsiz hatta gereksiz olabilir. Bu tip binalarda ya da evlerde bina yaşı, duvardaki çürüme oranı gibi nitelik ve niceliklerin tespit edilmesinden sonrasında ne yapılacağına karar verilmelidir. Isı yalıtımı rutubetin ortadan tamamen kaldırılması için şarttır.

rutubeti önlemek

rutubeti önlemek

Ev içerisinde bu tip önlemler dışında rutubetli alanlardaki nemin eve hapsolmaması adına, düzenli havalandırma, aspiratör çalıştırma, banyo neminin eve yayılmasına engel olma gibi daha küçük çaplı önlemler alınabilir. Zemini ahşap evlerde kireçle muamele fazla rutubetin azaltılmasında etkili olsa da unutulmamalıdır ki rutubetin her şeyi çürütmeye niyeti vardır.

Yanıtla