İnşaat mühendisi ne iş yapar?

Üniversite sınavına hazırlanan birçok kişide inşaat mühendisi olma fikri vardır. Peki, ama inşaat mühendisi ne iş yapar? Bu sorunun cevabını sizler için derledik. Hem ülkemizde hem de dünyada oldukça prestijli bir meslek olan inşaat mühendisleri bina, yol, köprü, baraj, tünel, arıtma sistemleri ve kanalizasyon gibi büyük sistemleri ve inşaat projelerini tasarlayıp inşaat eden kişilerdir.

İnşaat mühendisi ne iş yapar

İnşaat mühendisinin görev ve sorumlulukları

İnşaat mühendisleri birçok alanda çalışmalarını sürdürebilmektedir. Örneğin yapı, ulaşım, denizcilik, çevre ya da jeoteknik bu alanlardan yalnızca birkaçıdır. Her meslek dalında olduğu üzere inşaat mühendislerinin de çalıştıkları sektöre göre ve görev ve sorumlulukları değişmektedir. Fakat genel olarak inşaat mühendislerinin görev ve sorumlukları birkaç maddede sıralanabilir.

İnşaat mühendislerinin ilk görev ve sorumluğu tasarlanan projeyi herhangi bir pürüz ve sorunla karşı karşıya gelmeden bitirmektir. Projenin tamamlanması için verilen süre dâhilinde projeyi tamamlamayı sağlarlar. Bunun yanı sıra bu projeyi plan içerisindeki bütçe dâhilinde tamamlamak temel sorumlulukları arasında yer almaktadır. Proje için gerekli olan bütçe miktarının da inşaat mühendisleri belirlemektedir. Bu bütçe planlarını ise işçilik ve malzememe gibi maliyet getirecek hususları göz önüne alarak belirler. Saha incelemelerinin yanı sıra fizibilite çalışmaları yapmak da inşaat mühendislerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Yapılan projenin sağlamlığını ve temelinin sağlam olmasını da belirlemek üzere yapılan toprak testini bizzat gerçekleştirip çıkan sonuçları değerlendirmek, projenin yasal olarak gerekli kıldığı şekillerde ilerlemesini kontrol etmek, yapılan proje üzerinde farklı ve detaylı tasarımlar oluşturmak üzere bilgisayar yazılımlarından yardım almak da bu meslek dalının görev ve sorumlulukları arasında yerini almaktadır. Son olarak projenin çevreye etkisini saptayıp bunları incelemeye almak ve kamu kurumlarına raporlama yapmak da inşaat mühendislerinin görev ve sorumluluklarındandır.

İnşaat mühendisinde olması gereken özellikler

Her meslek dalında olduğu gibi inşaat mühendisi olmak için de bireylerin taşıması gereken birkaç özellik bulunmaktadır. İlk olarak inşaat mühendisleri AutoCAD, Civil3D ve bunlar gibi programlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Diğer en önemli özellik ise proje yönetme becerileri olmalı, metodolojik düşünebilmeli, problemler karşısında hızlı ve etkin çözüm bulabilmelidirler. Takım çalışması gibi birlikte hareket etme bilincinin olması gereklidir. Projeler bir plan dâhilinde yürütüldüğü için o planın getirdiği zaman kuralına uymak adına yoğun çalışma temposuna sahip bireyler olmaları gerekmektedir. Bunlardan farklı olarak erkek inşaat mühendisleri için askeri yükümlülük bulunmamalıdır.

Yanıtla